Melin Addiction Rehab

Öppenvårdsbehandling för personer i arbetslivet - alternativet med den lilla gruppen.

Helhetslösning för missbruk på arbetsplatsen eller i livet

Melin Addiction Rehab

Utredning

Vad är problemet? Vi utreder och rekommenderar behandlingsåtgärd

Riskbruksbehandling.

När alkoholmissbruket inte bedöms vara ett beroende men är en överkonsumtion som är fysiskt, psykiskt och socialt skadlig. Vi erbjuder ett strukturerat program för att stötta den enskilde i att bryta denna överkonsumtion.

Beroendebehandling

När alkohol/drogproblematiken har övergått till sjukdom behövs en mer kraftfull insats för att individen och anhöriga ska förstå och kunna hantera sin belägenhet.

Behandlingen har sin grund i Tolvstegsfilosofi och KBT.

Spelberoende/hasardsspelsyndrom

Integrerad med beroendebehandling samt enskilda samtal med KBT inriktning mot spelberoendes specifika utmaningar.

Utbildning och kurser

Utbildning för HR-personal och chefer samt handledning i ärendehantering och policy. Vi är godkända utbildningssamordnare hos AFA-försäkring.

KBT-samtal

Vi erbjuder samtal i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vid bekymmer med stress, depression, ångest med mera, som hindrar dig från att må väl i livet.

Vuxna Barn-Dagar

Upplevelsen av att ha problem i relationer eller med stress och prestationskrav, kan bottna i att vi i grunden är otrygga vuxna. Här möts vi i en liten grupp för att utröna vad "Vuxet-barn" problematik är och vad det leder till, samt hur vi kan hantera oss själva och livet bättre.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med Malingsbo Tolvsbo rehabcenter främst när det gäller heldygnsbehandling. Kontakta oss för mer information.
Detta mångåriga samarbete har vi goda erfarenheter av.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:

019 - 25 50 00

Magnus Melin 070 - 634 46 76

Charlotte "Lotta" Melin 070 - 314 85 26

Behandling och besökadress:

Melin Addiction Rehab HB

Skolgatan 36F

70364 Örebro

Post och faktureringsadress:

Melin Addiction Rehab

Dalkarlsberg 621

713 92 Gyttorp

Mejladress:

oppenvard@melinaddictionrehab.se